Stikki Peaches | Le King (Elvis Presley)
Stikki Peaches | Fearless (Naomi Campbell)
STIKKI PEACHES | Amy Jade
STIKKI PEACHES | Purple Rain (Prince) (Sold)
Stikki Peaches | Mr Cassius Clay (M. Ali)
STIKKI PEACHES | Twiggy
Stikki Peaches | Call Me (Linda Evangelista) (SOLD)
Stikki Peaches | Bitch Please it’s Kate Moss (SOLD)
Stikki Peaches | The Voice of Protest (Bob Dylan) (SOLD)
Stikki Peaches | Lady Jane (Jane Fonda) (SOLD)
Stikki Peaches | Simply Iman (SOLD)
Stikki Peaches | Thin White Duke (David Bowie) (SOLD)
Stikki Peaches | L’autre King (Johnny Hallyday) (SOLD)
Stikki Peaches | Legend of Kahlo (Frida Kahlo) (SOLD)
STIKKI PEACHES | Dynasty Di
Stikki Peaches | Ciao Bomba (Kate Moss) (SOLD)
STIKKI PEACHES | Katherine Ann Moss (SOLD)
prev / next